Logo

Er worden per week twee hanmudo trainingen verzorgd en wel op

maandag avond van 20.00 - 22.00

donderdag avond van 20.00 - 22.00

Men kan er voor kiezen om een of twee keer per week te trainen.

De lessen worden gegeven in het Martial Arts Center Delft aan de Mina Krusemanstraat 42 te Delft.

Als je vragen hebt kunnen deze via de mail gesteld worden

of je kunt langs komen bij een van de trainingen.

e-mail: info@hanmudostichtingdelft.nl