Logo

Er worden per week twee hanmudo trainingen verzorgd en wel op

maandag avond van 20.00 - 21.30

vrijdag avond van 20.00 - 21.30

Men kan er voor kiezen om een of twee keer per week te trainen.

De lessen worden gegeven in de gymzaal van basisschool de Zonnenbloem aan de Oeverwallaan 136 te Den Haag( Ypenburg).

Als je vragen hebt kunnen deze via de mail gesteld worden

of je kunt langs komen bij een van de trainingen.

e-mail: info@hanmudostichtingdelft.nl